3 november 2016

Danphe BV: Cursus Boominspectie Gemeente Ooststellingwerf

Op pad met de bomenploeg. Ondanks het slechte weerbericht een mooie en leerzame dag met:
Fraaie herfstkleuren,
paddestoelen (Schubbige bundelzwam)
en veel geprik, geklop en gepeuter.
Witte bultzwam in de treurbeuk op de begraafplaats Oosterwolde.
Doolhofzwam (!) en
Beukenweerschijnzwam op beuk.
Breuksterkte en toekomstperspectief.
Windwijzer met hond.

Danphe BV: Brainstormsessie Automatisering en Boombeheer

Een dag bomen over: Dikke eiken in smalle bermen. Verschraling en verjonging. Boomziekten (Anthracnose). Vergiftiging. Boomstructuren en standplaats. Boomonderhoud en het gemeentelijke boombeheersysteem.